608 281 854 [email protected]

Jaké podklady jsou pro schválení třeba?

Soubor požadovaných podkladů jsme zúžili na nezbytné minimum. Pro realizaci je třeba dodat DP za poslední zdaňovací období a předmětnou faktury (či faktury). Pokud podnikáte krátce či začínáte, vyžádáme si to, co máte k dispozici.