608 281 854 [email protected]

Co je Faktoring

Faktoring je jednoduchý nástroj na financování krátkodobých pohledávek z obchodního styku, vznikajících našemu zákazníkovi z dodávek zboží či služek jeho klientům. Náš zákazník vystaví fakturu svému odběrateli s běžnou či dlouhou splatností, faktoringová společnost od něho tuto pohledávku ihned po vystavení faktury odkoupí, vyplatí za ni cca 80% hodnoty do 24 hodin, a po zaplacení pohledávky doplatí zákazníkovi zbylých 20% minus cenu služby.