608 281 854 [email protected]

Vyhodnocení Vašeho odběratele pro účely Faktoringu

Vyhodnocení Vašeho odběratele

Pro realizaci Faktoringového financování je bonita Vašich odběratelů důležitější, než ta Vaše.
Faktoring v podstatě znamená odkup pohledávky, kterou jste fakturací vytvořil(a). Na faktoringovou společnost tímto buď přechodně (regresní faktoring) nebo na stálo (bezregresní faktoring) přechází všechna práva k takové pohledávce a ta pak očekává v dané splatnosti úhradu ze strany Vašeho odběratele. Protože se ve většině případů taková pohledávka standardními mechanismy nezajišťuje, je nutné vyhodnotit bonitu Vaše odběratele a tím odhadnou pravděpodobnost uhrazení faktury.

Obratem Vám zjistíme dostupnost Faktoringového financování

Dostupnost Faktoringového financování pro Vaší firmu Vám můžeme tedy zjistit rychleji, než zpravidla trvá běžný realizační proces a Vy se budete moci také rychleji rozhodnout, zda tuto službu chcete využívat. Pokud máte zájem o vyhodnocení většího počtu Vašich odběratelů, pošlete nám vyplněný tento dotazník na adresu [email protected].

 

Formulář pro vyhodnocení Vašeho odběratele

Pro zjištění,
zda je Váš odběratel pro faktoringové financování přijatelný, potřebujeme několik málo níže uvedených informací.

Předpokládaný měsíční objem fakturace (v případě jedné faktury vyplňte částku)
Zadejte běžnou délku splatností Vašich faktur (či jednotlivé faktury)

Abychom Vám status vyhodnocení mohli sdělit,
prosíme o vyplnění Vašich kontaktních údajů.

Po odeslání Vaší žádosti o hodnocení odběratele zjistíme, zda jeho bonita odpovídá požadavkům na realizaci Faktoringu a tuto skutečnost Vám obratem sdělíme.