608 281 854 [email protected]

Musím čerpat sjednaný Faktoring i v době, kdy to již nepotřebuji?

Nemusíte. Faktoringové služby můžete využívat pokud chcete. Když mám fakturu k proplacení nepošlete, nic Vám neproplatíme a žádné podmínky služby tím neporušíte. Každá finanční služba má smysl, jen pokud je nezbytná.