608 281 854 [email protected]

Jaká je cena za realizaci Faktoringu?

Měsíčně hradíte úrok od 1,5 do 3,5% (dle povahy a rozsahu služby), která jde k tíži doplatku fakturace.